trade marks

the type of the trade mark registration number  

community 4221503

lexical 297846 EGERMANN

community 000744037

graphic 213046

graphic 212312

The EGERMANN Co., Ltd. is a licenced user of the trade names "BOHEMIA CRYSTAL" and "BOHEMIA GLASS".

Copyright 2017 EGERMANN, s.r.o. - www.egermann.cz
EGERMANN, s.r.o., Maiselova 38/15, Staré Město, 110 01 Praha 1
Zapsáno v obchodním rejstříku vydaného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 76388